Algemene voorwaarden

VR4everyone is een geregistreerde handelsnaam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71412883. Ons website adres is www.vr4e.nl, ook te bereiken via www.vr4everyone.nl en we bieden onze VR experiences aan in een aparte ruimte (de VR ruimte genoemd) in Theater Markant in Uden.

Toegang en voorschriften

Als je de VR ruimte van VR4everyone wil bezoeken dien je vooraf (online) een reservering te maken. In de VR ruimte evenals verder in het gebouw van Theater Markant dien je te allen tijde de aanwijzingen en voorschriften van respectievelijk medewerkers van VR4everyone als medewerkers van Theater Markant op te volgen.

Algemene normen

Bij een bezoek aan de VR ruimte en tijdens deelname aan een VR experience gelden algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen. Denk aan je eigen en andermans veiligheid. En denk aan je eigendommen en aan die van VR4everyone en Theater Markant.

Ongewenst gedrag

Baldadigheid, vernieling, wapenbezit, geweld en ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. In het geval van onwenselijk gedrag behouden medewerkers van VR4everyone evenals medewerkers van Theater Markant het recht om de deelname van een bezoeker af te breken zonder enige vorm van restitutie en de deelnemer te verzoeken de locatie te verlaten.

Drugs en alcohol

Vooraf en tijdens een VR experience is drugs‐ en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer een medewerker van Vr4everyone twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht om de deelname van een bezoeker af te breken zonder enige vorm van restitutie en de deelnemer te verzoeken de locatie te verlaten.

Roken

Binnen de VR ruimte evenals verder in het gebouw van Theater Markant geldt een algeheel rookverbod en dit geldt ook voor e-sigaretten.

Dieren

Dieren zijn niet toegestaan en er is geen kennel waarin je je hond kunt achterlaten.

Eten en drinken

Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen binnen zowel de VR ruimte als Theater Markant in zijn geheel. Je kan een lekkernij bestellen in de foyer van Theater Markant en je bent uiteraard van harte welkom om een hapje te eten in het aangelegen Restaurant Cusco.

Minimumleeftijd

De minimum leeftijd is 8 jaar en kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

Toegankelijkheid

De VR ruimte in Theater Markant is geschikt en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Kom op tijd

Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan wordt helaas de duur van je VR experience ingekort.

Betaling

Je dient het totaalbedrag te voldoen door middel van een pinbetaling in de VR ruimte bij aanvang van je VR experience.

Aansprakelijkheid

Het betreden van de VR ruimte evenals deelname aan een VR experience is op eigen risico. VR4everyone is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade, diefstal of verlies van eigendommen.

Apparatuur

Indien zich tijdens een VR experience een storing van de apparatuur voordoet, dien je dit direct te melden bij de VR4everyone medewerker. Het is niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur. Indien storingen of gebreken van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan VR4everyone ben je aansprakelijk voor alle schade die hiervan het gevolg kan zijn.

Alle schade aan computers, (VR) apparaten, bekabeling en accessoires dat tijdens het gebruik van de VR apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de deelnemer.

Annulering

Een reservering kun je tot uiterlijk 24 uur voor aanvang annuleren. Dat kan door middel van een reply op de bevestigingsmail waarin je aangeeft de reservering te willen annuleren.