Is virtual reality gevaarlijk? Kan ik mijzelf bezeren?

Nee, virtual reality is veilig. De VR bril geeft waar nodig waarschuwingen om te voorkomen dat je buiten de ‘vrij-beweegbare-zone’ komt.

Comment on this FAQ

(E-mailadres is verplicht maar wordt niet gepubliceerd.)