Ik heb nog nooit VR uitgeprobeerd. Krijg ik eerst een introductie?

Ja, alle VR sessies worden begeleid door een VR expert die instructies geeft en zeker bij nieuwe deelnemers een gedegen uitleg.

Comment on this FAQ

(E-mailadres is verplicht maar wordt niet gepubliceerd.)