Privacyverklaring

VR4everyone (hierna ook wel ‘we’ of ‘wij’ genoemd) respecteert je privacy en verwerkt persoonlijke informatie over jou, als gebruiker van onze dienstverlening, op een vertrouwde manier. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze met ons zijn gedeeld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wie zijn we

VR4everyone is een geregistreerde handelsnaam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71412883. Ons website adres is www.vr4e.nl, ook te bereiken via www.vr4everyone.nl en we bieden onze VR experiences aan in een aparte ruimte (de VR ruimte genoemd) in Theater Markant in Uden.

Waarom we welke gegevens verzamelen

We verwerken persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening, opvolging van je reservering, contactverzoek of reactie in ons gastenboek. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig.

Reserveringssysteem

Voor reserveringen maken we gebruik van Myreservations.nl welke als data processor in onze opdracht de benodigde gegevens voor een reservering verwerkt. Myreservations.nl verwerkt uitsluitend gegevens op basis van onze schriftelijke instructies, gebruikt persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden en deelt deze niet met derden. Om een reservering te kunnen verwerken worden de volgende persoonlijke gegevens verzamelt:

  • Voornaam, achternaam en woonplaats: deze gegevens zijn nodig om de reservering te kunnen verwerken.
  • E-mailadres: het e-mailadres wordt gebruikt om de reservering op te bevestigen en een dag voor de afspraak een herinneringsmail te sturen.
  • Telefoonnummer: het telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt om waar nodig contact met je op te kunnen nemen inzake de reservering.

Contactformulier

Voor alle vragen, opmerkingen en verzoeken hebben we een online contactformulier, waarin we de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Naam, e-mailadres en telefoonnummer: deze gegevens worden enkel intern gebruikt om op het bericht, dat je via het online contactformulier stuurt, te kunnen reageren. Afhankelijk van het bericht antwoorden we via email of nemen we telefonisch contact met je op.

Gastenboek

We stellen het op prijs als je een bericht wil achterlaten in ons online gastenboek. Hiervoor verzamelen we naast je reactie de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam en woonplaats: deze gegevens worden openbaar gepubliceerd bij de reactie in het gastenboek.
  • E-mailadres: het e-mailadres wordt niet gepubliceerd in het gastenboek en enkel verzameld om zonodig contact met je op te nemen indien de reactie hier aanleiding voor geeft, bijvoorbeeld in het geval van een klacht.
  • IP-adres en browser user agent: bij het invullen van het reactieformulier worden op de achtergrond het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent verzameld om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Bij gebruik van onze website verzamelen wij gegevens via cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat bij je bezoek aan onze website door je browser op je apparaat wordt geplaatst. Op onze website hanteren wij enkel noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. De data die met een cookie wordt verzameld gebruiken we alleen geaggregeerd en wij kunnen deze gegevens niet herleiden tot een apparaat of individu. Je kan je cookievoorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren, maar sommige delen van de website werken mogelijk niet als bepaalde cookies geblokkeerd worden. Browserinstellingen moeten apart voor elke browser en elke apparaat dat je gebruikt beheert worden.

Met wie we gegevens delen

Persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden en we delen deze uitsluitend in gevallen waarin je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving.

Hoe lang we gegevens bewaren

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening waarvoor deze gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je mag ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van je bezitten en ons verzoeken mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens te corrigeren. Ook mag je ons opdracht geven je persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit onze administratie, met als voorbehoud de gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met wettelijke, administratieve doeleinden. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaar naar privacy@vr4everyone.nl sturen. Omdat wij daarna telefonisch contact met je opnemen, vragen we je een verzoek altijd te voorzien van een telefoonnummer. En om na te kunnen gaan of degene die het verzoek doet, ook de persoon is bij wie de gegevens horen, dien je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy vragen we je daarop het burgerservicenummer en je pasfoto af te dekken of zwart te maken. We proberen de verzoeken zo snel mogelijk in behandeling te nemen, doch uiterlijk binnen acht weken.

Tot slot, heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kan je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring

We behouden het recht deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen zodra hiervoor aanleiding bestaat.